โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลโครงการอบรม (PDF)

รูปภาพการอบรม

วีดีโอบรรยายวันที่ 12 พ.ย.63