โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร : "การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ระดับกลางและการกำหนดฝ่ายหรือกลุ่มงาน เทคนิคการเสนอเอกสารเพื่อเลื่อนระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ การเขียนวิสัยทัศน์ การเสนอผลงาน การเสนอค่างานปรับปรุงตำแหน่ง ระดับอาวุโส และชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์การโอน การย้าย ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น และ การดำเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ"

รุ่นที่
วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ ไฟล์ สมัคร
1 18-20 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 3,900 เปิดรับ สมัครอบรม
2 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมเดอะ รอแยล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 3,900 เปิดรับ สมัครอบรม
3 4-6 มีนาคม 2565 โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น 3,900 เปิดรับ สมัครอบรม
4 18-20 มีนาคม 2565 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก 3,900 เปิดรับ สมัครอบรม

ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน


สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

© 2022 POPA_CRRU

สถิติผู้เยี่ยมชม

This template is made with   by ThemeWagon DEV BY PU@J