โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น


หลักสูตร "การเพิ่มสมรรถนะการบริหารด้านการเงินการคลังท้องถิ่นยุค COVID-19"
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย
จัดโดย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อมูลรายละเอียดโครงการอบรม และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (PDF)
สมัครเข้าร่วมอบรม (วันที่ 17-18 ธ.ค.64)

หลักสูตร "เพิ่มทักษะ สมรรถนะ ความสามารถในการบริหาร การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ กับภารกิจบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุค COVID-19"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดโดย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อมูลรายละเอียดโครงการอบรม และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (PDF)
สมัครเข้าร่วมอบรม (วันที่ 12-13 ธ.ค.64)

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน
รูปภาพการอบรม KTB CORPORATE ONLINE (11-12 พ.ย.63)

วีดีโอบรรยายวันที่ 12 พ.ย.63