ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4