• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

หัวข้อข่าว รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ในกิจกรรม Learn หรือ ระบบพัฒนาสมรรถนะ
รายละเอียด
ประกาศวันที่19-11-2021