• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

หัวข้อข่าว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชนเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนเชียงราย"
รายละเอียด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชนเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนเชียงราย" Youth Innovation Challenge to Tackle Air Pollution Issue โดยรับสมัครเยาวชนอายุ 15-24 ปี รวมกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 64


ประกาศวันที่08-11-2021