• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรีสนใจสมัครเรียน กรอกข้อมูลที่นี่ หน่วยสื่อสารการตลาด (รับสมัครนักศึกษา)