• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail Tel

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รูปกิจกรรม

Card image cap
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564
21-10-2021
Card image cap
งานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564
30-09-2021
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในมนุษย์
11-06-2021
Card image cap
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทำงาน CWIE
14-06-2021
Card image cap
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564
13-05-2021
Card image cap
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ชุมชน
15-03-2021
Card image cap
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพนักบริหารยุค New Normal
13-03-2021
Card image cap
ประชุมหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาบัณฑิต
12-03-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Cyber top Talent 2021
ประกาศวันที่ 12-10-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
24
2 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาออนไลน์ 2021 IYF Online Language
ประกาศวันที่ 30-09-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
73
3 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
ประกาศวันที่ 27-09-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
119
4 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเขียนแสดงความคิดเห็น และออกแบบโปสเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ประกาศวันที่ 20-09-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
168
5 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง ในจังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่ 31-08-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
216
6 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงบปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อน สุขภาวะ รุ่นที่ 5
ประกาศวันที่ 30-08-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
212
7 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ZHONGQING CUP" การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวันที่ 27-08-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
269
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบออนไลน์)
ประกาศวันที่ 19-08-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
353
9 ประชาสัมพันธ์การประกวด EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ
ประกาศวันที่ 10-08-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
350
10 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564
ประกาศวันที่ 10-08-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
351
อ่านข่าวทั้งหมด

– ยังไม่มีข้อมูล —
โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง -> คลิกที่นี่

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน

อัพเดทล่าสุดวันที่ 2021-10-20
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,811,852 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

+8,918

ผู้ป่วยใหม่ภายในประเทศ

+8,900 ราย

มาจากต่างประเทศ

+18 ราย


ในประเทศ = 1,805,529 ราย มาจากต่างประเทศ = 6,323 ราย

ข่าวรับสมัครงานราชการ
วาระงานผู้บริหาร


วารสารบริหารรัฐกิจ

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

งานประกันอุบัติเหตุหมู่

1. เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Cyber top Talent 2021
12-10-2021 by : นายชยชนม์ ติณราช
2. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาออนไลน์ 2021 IYF Online Language
30-09-2021 by : นายชยชนม์ ติณราช
3. ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
27-09-2021 by : นายชยชนม์ ติณราช
4. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเขียนแสดงความคิดเห็น และออกแบบโปสเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
20-09-2021 by : นายชยชนม์ ติณราช
5. เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง ในจังหวัดเชียงราย
31-08-2021 by : นายชยชนม์ ติณราช

ผลงาน/รางวัลแนะนำสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์