Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ด่วน!!! ให้นางสาว ศรีไพร ก้อนแก้ว นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 501770035 ติดต่อสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
รายละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง ทางสำนักวิชาฯ จึงขอให้นางสาวศรีไพร ก้อนแก้ว รหัสนักศึกษา 501770035 ติดต่อกลับมายังสำนักวิชาฯ ด่วน โดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 053776000 ต่อ 1534 หรือ โทรสาร 053776131 หรือถ้านักศึกษาสะดวกให้มาติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่14-12-2011
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort