Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ สอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
รายละเอียดประกาศ สอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ของ รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง ให้มาสอบวันที่ 31 สิงหาคม 55 เวลา 14.40 น. โดย section AA-AD สอบห้อง พยอม section AE-AF สอบห้อง 2011 [img]http://upic.me/i/z2/h2555.jpg[/img]
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่28-08-2012