Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว นัดหมายการสอบ วิชา กฎหมายปกครอง ฯ
รายละเอียดขอนัดสอบเก็บคะแนนนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. Section AA,AB,AC,AF สอบห้องพยอมและ หมู่ AD,AE สอบห้องอินทนิล นักศึกษาท่านใดมีปัญหาโปรดแจ้ง ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศวันที่26-08-2012