Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ปี 2555
รายละเอียดให้นักศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบพร้อมหลักฐาน แล้วส่งไปยัง สำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงรายครับ ภายใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 นี้เท่านั้น
ประกาศวันที่20-08-2012