Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้า (OIT)
รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้า (OIT) ให้ไปติดต่อลงทะเบียนทดสอบหรืออบรมได้ที่ตึกไอที ชั้น 4 นะครับ ด่วนๆ เลยนะครับ
ประกาศวันที่15-08-2012