Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
รายละเอียดให้ไปติดต่อที่ชั้น 4 ตึกไอทีด่วนเลยนะครับ เพราะจะหมดเขตวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นี้แล้วครับ หรือมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาฯได้ครับ
ประกาศวันที่15-08-2012