Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555
รายละเอียดเรียนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาปี 2555 2.ตารางเรียน 1/55 3.นักศึกษาเริ่มเรียนในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ส่วนการรายงานตัวนั้น ท่านอาจารย์ผู้สอน ท่านจะนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง 4.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น. ส่วนภาคบ่าย(มีการเรียนการสอนปกติ) ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการท่องเที่ยว ชั้น 1 (ข้างตึกคณะวิทยาการจัดการ) อรชร
ประกาศวันที่07-06-2012