Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
รายละเอียด

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้ไปรับในวันที่ 16 กันยายน 2562

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้ไปรับในวันที่ 17 กันยายน 2562

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ให้ไปรับวันที่ 18 กันยายน 2562

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสปิริตการ์ดไปด้วย และต้องไปรับบัตรดังกล่าวด้วยตนเองเท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา งานประกันอุบัติเหตุ โทร. 053776019-21 หรือโทร 053776000 ต่อ 1738


- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่13-09-2019