Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี2560 ให้ตอบแบบประเมินที่นี่
รายละเอียด
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี2560
ให้ตอบแบบประเมินที่นี่ ใครไม่ทำจะscan เช็คชื่อ ไม่ได้นะครับ 

แต่ไม่ต้องกังวลว่าใครประเมินอย่างไรเพราะวันเช็คชื่อจะดูที่รหัสก่อนเช็คชื่อเท่านั้น ขอให้ประเมินตามจริง

แบบประเมิน

https://goo.gl/forms/9MMgxJdyufrGNI6H3j

- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่07-07-2017