Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59
รายละเอียดประกาศ....ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ดังนี้
รอบที่ 1 หลักสูตร 60 ชม. (วันที่ 31 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2559)
รอบที่ 2 หลักสูตร 45 ชม. (วันที่ 28 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2559)
[url]http://human.crru.ac.th/TEST/test_OET1-2.pdf[/url]
********************************************************************
นักศึกษาที่ผ่านการอบรม รอบที่ 1 สามารถลงทะเบียนทดสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET รายละเอียดดังนี้
********************************************************************
วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม (ระบบออนไลน์ 24 ชม.) [url]http://e-eng.crru.ac.th/register/Login.aspx[/url] 
...............................................................................................
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ชำระค่าลงทะเบียนสอบ
เวลา 08.30-14.00 น.
ณ ศูนย์ภาษา อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
...............................................................................................
วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 เข้ารับการทดสอบ ณ ห้อง 127 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
...............................................................................................
***หมายเหตุ นักศึกษาที่ผ่านการอบรม รอบที่ 2 สามารถขอรับคะแนนเพิ่มในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ซึ่งศูนย์ภาษาจะประกาศสอบให้ทราบอีกครั้ง


- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่03-02-2017