Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EET เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------
1. ลงทะเบียนเข้าทดสอบ วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560
[url]http://e-eng.crru.ac.th/register/Login.aspx[/url]
...............................................................................................
2. ชำระค่าลงทะเบียนสอบ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
...............................................................................................
3. ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์


- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่03-02-2017