Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว กำหนดการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
รายละเอียดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ สอบวันที่ 3 กันยายน 59 
เวลา 13.00-15.00 น.
เวลา 15.30-17.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากไฟล์แนบ

ประกาศวันที่26-08-2016