Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว กำหนดการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
รายละเอียดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 (ทุกคนต้องเข้าร่วมอบรม) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เริ่มเวลา 16.30 - 20.20 น. วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 เริ่มเวลา 17.00-20.20 น. ห้องอบรมจะแจ้งให้ทราบตอนลงทะเบียนอบรมค่ะ หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องเวลากระทบกับการทำงานพิเศษให้มาพบอาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง วันที่ 20 มิถุนายน 59 ตอนเย็นค่ะ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่08-06-2016