Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว คณาจารย์และนักศึกษา ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่าย...
รายละเอียดคณาจารย์และนักศึกษา ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่าย "กฟผ. จิตอาสา เหนือ-ใต้สัมพันธ์ พัฒนาชุมชนและโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2558 ณ เกาะสุกร จ.ตรัง
ประกาศวันที่19-08-2015