Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ!! รับสมัครค่ายยุวพิทักษ์สารธารณสมบัติของแผ่นดิน
รายละเอียดป.ป.ช. เปิดค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555 คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สมัครเป็นทีมๆละ 3 คน โดยต้องสังกัดชมรม หรือสโมสรเดียวกัน ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่20 เมษายน 2555 *เปิดค่ายวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555 ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ----โหลดใบสมัครได้ที่---- http://www.nacc.go.th สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สนว.ป.ป.ช.
ประกาศวันที่31-01-2012
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort