Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร งานบุปผชาติ
รายละเอียดตามที่นักศึกษาได้เข้าร่วมในกิจกรรมของงานจัดทำรถบุปผชาติเนื่องในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันาวาคม 2554 นั้น ขณะนี้รายชื่อต่าง ได้ทำการตรวจเช็คจึงขอให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายชื่อ จะได้จัดทำเกียรติบัตรให้นักศึกษาต่อไป ในการนี้หากมีรายชื่อนักศึกษาคนใดหายไปให้แจ้งที่ อาจารย์ได้โดยตรง หรือ ฝากชื่อไว้ที่ Facebook อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา เพื่อผมจะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกครับ หมายเหตุ ช่องที่ 1สีม่วง เป็นการช่วยทำรถ ช่องที่3 ขีดสีเขียว คือผู้มาช่วยเดินขบวน ขอย้ำให้ช่วยดูชื่อเพื่อนที่ไปด้วยหายไปหรือไม่หรือใครไม่ไปแล้วมีชื่อบอกด้วยก็ดี เพราะผมหมายถึงสิ่งที่เรียกว่า "คุณธรรม จริยธรรม" ข้อที่หนึ่ง คือ "ความซื่อสัตย์"
ประกาศวันที่06-02-2012