Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว Update ข่าวรับสมัครงานราชการ
รายละเอียดUpdate งานราชการ By Leng (คุณสมบัติครบอันไหนก็จัดไปตามความชอบครับ) 1. กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 255 [url]http://www.dol.go.th/dol/images/medias/com_dol_appoint/se8ybegynevysej377_111114.pdf[/url] 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 [url]http://job.ocsc.go.th/images/Job/635512980602804279.pdf[/url] 3. กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 112 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2557 [url]http://office.bangkok.go.th/exam/2_57/pre.html[/url] 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 [url]http://www.perdsorbtoday.com/file9/anncpd20141107.pdf[/url] 5. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน - 9 มกราคม พ.ศ. 2558 [url]http://job.opdc.go.th/[/url] 6. กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 5 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2558 [url]http://www.perdsorbtoday.com/file9/navy.pdf[/url] 7. กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดรับบุคคลภายนอก ชาย หญิง สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2557 [url]http://www.thailandtouristpolice.com/private_folder/57-11-04-2.pdf[/url] 8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2557 [url]http://oncb.thaijobjob.com/oncbapply1.pdf[/url] 9. ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน ๑๒๐ อัตรา ตั้งแต่ที่ 20 - 29 มกราคม 2558 [url]http://www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=5500[/url] 10. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 450 อัตรา 1-25 ธันวาคม 2557 [url]http://rcm.edupol.org/4502558.html[/url] 11. กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 120 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 255 [url]http://job.doae.go.th/[/url] 12. กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน 2557 [url]http://www.radd-atc.com/images/prakat_58_2.pdf[/url]
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่12-11-2014