Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ นางสาวแพรวนภา พุทละ มาติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ตึก 20 ชั้น 3
รายละเอียดนางสาวแพรวนภา พุทละ รหัสนักศึกษา 541772141 ที่ลืมบัตรนักศึกษาไว้ที่ห้องสอบ 2033 ให้มาติดต่อรับบัตรคืนได้ที่สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ครับ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่17-01-2012