Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ใบงานวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยครั้งที่1
รายละเอียดนักศึกษาที่เรียน วิชาการปกครองท้องถิ่นไทยกับ อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา ในวันพุธ กับวันพฤหัสบดี ให้รับใบงานได้ที่ ห้องพยอมวันพุธระหว่างเวลา 08.30-09.15 น. และเวลา 12.30-13.15 น. และให้ส่งในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2556 ไม่เกิน 18.00 น. ที่หน้าห้องพักอาจารย์ชั้น 2 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ขอเตือนห้ามลอกกันมา ถ้าลอกจะขัดกับเป้าหมายของรายวิชาในด้านทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะครับ
ประกาศวันที่25-03-2014