Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ขอเชิญประกวดภาพถ่าย "ครูชายแดนภาคใต้"
รายละเอียดด้วยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้มีการประกวดภาพด้วยในหัวข้อ"ครูชายแดนใต้" เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งภาพเข้าประกวดโดยสามารถดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้จาก http://edu.yru.ac.th
ประกาศวันที่09-01-2012