Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ”
รายละเอียด [img]http://upic.me/i/ya/dscn8828.jpg[/img] 5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ” 18 สิงหาคม – 22 กันยายน 2556 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาบริหารรัฐกิจร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) จะจัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ” โดยมีโครงการต่างๆ ของนักศึกษา 5 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการครื้นเครง ลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง 40 ปี ราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์เชียงราย วันที่ 31 สิงหาคม 2556 2.โครงการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะสืบสานวัฒนธรรมอันดี รปศ. สามัคคีครบรอบ 40 ปี ราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์เชียงราย วันที่ 1 กันยายน 2556 3.โครงการคุณธรรมนำพา พัฒนาชีวิต บริหารรัฐกิจ 40 ปี ราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์พะเยา ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2556 4.โครงการเทศน์มหาชาติ ฉลอง 40 ปี ราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์จอมทอง วันที่ 18 สิงหาคม 2556 5.โครงการมหกรรมอาหารพื้นบ้าน จอมทองร่วมฉลอง 40 ปี ราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์จอมทอง วันที่ 22 กันยายน 2556 สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและรักษาวัฒนธรรมของล้านนาเอาไว้ และสิ่งสำคัญที่สุดของงานก็คือ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทุกท่านร่วมงานครั้งนี้โดยทั่วกัน รศ.ประกายศรี กล่าว
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่22-08-2013