Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
รายละเอียด มร.ชร. จัดงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปีนี้ มร.ชร. จะจัดงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เข้าร่วมงานดังกล่าว
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่09-08-2013