Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียดแจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ สอบวันที่ 29 มิ.ย. 56 ตามกำหนดการที่แนบไฟล์ด้านล่างครับ
ประกาศวันที่15-06-2013