Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว นัดหมาย การจัด กิจกรรมรถบุปผชาติ
รายละเอียดขอให้นักศึกษาที่ ลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดทำรถบุปผชาติและเดินขบวนแห่รถบุปผชาติประจำปี 2554 โดยดูช่วงเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางไปจัดทำในเขตเทศบาลนครเชียงราย สำหรับนักศึกษาที่ต้องการไปเพิ่มสามารถไปเข้าร่วมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด หรือจะไปเข้าร่วมมากครั้งกว่าที่แจ้งไว้ สามารถทำได้และยินดียิ่งเพราะคนขาดเยอะมากครับ ขอบคุณครับ
ประกาศวันที่21-12-2011