กิจกรรมประชุมเพื่อพบกับนักศึกษาชั้นปีที่1 กับการเรียนรู้ในอนาคต