การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงบรรดาลใจสู่นักบริหารมืออาชีพ