พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวานพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว