สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์