งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562