Quick Search:
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


ลำดับ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 สถาบันภาษา ฯ แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถด้านภาษา
ประกาศวันที่ 01-04-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
449
2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนประกวดคลิปวีดีโอบ้านเมืองสุจริต
ประกาศวันที่ 29-03-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
387
3 สถาบันภาษา ฯ แจ้งการทดสอบสมรรถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้าครั้งแรก สำหรับนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) รหัส 62 และ 63 (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ)
ประกาศวันที่ 29-03-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
253
4 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4
ประกาศวันที่ 23-03-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
318
5 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศวันที่ 23-03-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
363
6 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวันที่ 24-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
8619
7 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสื่อดิจทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น
ประกาศวันที่ 16-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
8518
8 สถาบันภาษาฯ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ทำแบบฝึกหัดในโปรแกรม English Discoveries Online ครบตามเกณฑ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา รอบที่ 3
ประกาศวันที่ 09-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
9506
9 สถาบันภาษาฯ แจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศวันที่ 09-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
9572
10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT ครั้งที่ 6/2563
ประกาศวันที่ 04-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
10692
11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT ครั้งที่ 6/2563
ประกาศวันที่ 04-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
10321
12 มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาตรี (Global UGRAD) ประจำปี 2564
ประกาศวันที่ 02-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
10832
13 บจก.ปริ้นเซส ฟูดส์ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศวันที่ 01-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
10903
14 สถาบันภาษา ฯ แจ้งการทดสอบสมรรถด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62
ประกาศวันที่ 01-02-2021 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
10222
15 สถาบันภาษาฯ แจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
14322
16 สถาบันภาษาฯ แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าใช้งานถึงเกณฑ์ตามประกาศฯ ประจำเดือน ม.ค.2564
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
6119
17 สำนักวิชาบัญชี มร.ชร. ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : Admin
6295
18 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย กำชับและเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5731
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563
ประกาศวันที่ 09-12-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5588
20 สถาบันภาษาฯ แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าใช้งานถึงเกณฑ์ตามประกาศฯ
ประกาศวันที่ 24-11-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5265
21 แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT) สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่ 29-10-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5105
22 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 11 – 12  พฤศจิกายน 2563
ประกาศวันที่ 22-10-2020 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
4794
23 สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย แจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประกาศวันที่ 01-10-2020 ผู้ประกาศ : Admin
4506
24 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เรียนออนไลน์ รอบที่ 2
ประกาศวันที่ 25-09-2020 ผู้ประกาศ : Admin
4580
25 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษา รหัส 61
ประกาศวันที่ 01-09-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1030
26 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 22-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1483
27 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 15-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2106
28 ประกาศรับสมัครและจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่ 05-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2259
29 แจ้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดไฟล์ตำราวิชาพื้นฐาน
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2010
30 บ.ไทย-นิจิ อินดัสตรี จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและจบการศึกษาแล้ว (ตำแหน่ง Sale Support)
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1894
31 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 7)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2777
32 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 9)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
3395
33 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2186
34 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Sinthanee Youtube Ads. Contest
ประกาศวันที่ 13-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
15356
35 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอส่งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
14931
36 สำนักนวัตกรรมและการศกึษาต่อเนื่อง มร.ชร. ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
14106
37 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
14536
38 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
15610
39 แนวปฏิบัติสำหรับเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
13123
40 สถาบันภาษาฯ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
12737
41 สมาคมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน สสส. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม พร้อม Workshop
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
6454
42 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมประกวด Chiang Rai Model 2020
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
7418
43 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 (อบรมฟรี)
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
7239
44 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2251
45 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1976
46 ม.ปทุมธานี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม (ระยะสั้น 5 เดือน)
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2522
47 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้ลงทะเบียนอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1865
48 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครร่วมโครงการเยาวชนไทย
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
793
49 แจ้งผลการทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (TH-PET) สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
863
50 ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนต์สั้นเรื่อง "คืนหัวใจ ให้ชีวิต"
ประกาศวันที่ 03-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1582
51 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นทรัพยากร
ประกาศวันที่ 08-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2155
52 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล
ประกาศวันที่ 06-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1750
53 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศวันที่ 01-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2412
54 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศวันที่ 17-10-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2309
55 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) สำหรับนักศึกษา รหัส 60
ประกาศวันที่ 19-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2443
56 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2462
57 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2341
58 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกาศวันที่ 13-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2524
59 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 06-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2646
60 ประชาสัมพันธ์การสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา (รอบฟรี) รอบแรก สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 04-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1501
61 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 14-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2011
62 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2654
63 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 และทำหน้ที่ supervisor
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2080
64 ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
3542
65 ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
3162
66 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
3061
67 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2164
68 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2094
69 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 02-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1481
70 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา รหัส 62 เข้าทดสอบ Placement Test ของโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 26-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
707
71 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการให้นักศึกษาใหม่ รหัส 62 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
675
72 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
695
73 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้ารหัส 62 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
419
74 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษารหัส 62
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
477
75 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6
ประกาศวันที่ 25-04-2019 ผู้ประกาศ : Admin
455
76 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 14-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
388
77 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ประจำปี 2562
ประกาศวันที่ 12-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
471
78 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ประกาศวันที่ 06-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
547
79 รายชื่อนักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ด่านพรมแดนเชียงของ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ 21-12-2018 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
436
80 กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
680
81 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
658
82 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2561
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
548
83 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 2 ฉบับ ตามรายละเอียดที่แนบ
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
1046
84 แจ้งนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม EDO
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
812
85 แจ้งนักศึกษา รหัส 60 เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบระบบ English Discoveries Online
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
752
86 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 เข้าปี 2561 รับคู่มือนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
446
87 ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะสำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
866
88 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศวันที่ 30-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
984
89 ด่วน!!! แจ้งนักศึกษา รหัส 61 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว
ประกาศวันที่ 28-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
711
90 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
1069
91 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
1076
92 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
ประกาศวันที่ 20-06-2018 ผู้ประกาศ : Admin
777
93 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย
ประกาศวันที่ 05-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
884
94 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 03-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
870
95 แจ้งกำหนดการ กิจกรรม CRRU OPEN HOUSE Thailand - Chinese Education & Job Fair 2017
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
585
96 แจ้งการเลื่อนประกาศผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET สำหรับนักศึกษารหัส 58-59
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
581
97 ขอเชิญร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ไทย - จีน ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
540
98 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) สำหรับนักศึกษา มร.ชร.
ประกาศวันที่ 02-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
784
99 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (Central Group) รับสมัครงาน
ประกาศวันที่ 25-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
667
100 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AB
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
785
101 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
812
102 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2560
ประกาศวันที่ 24-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
538
103 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะ สำหรับนักศึกษาใหม่แรกเข้า รหัส 60 (รอบตกค้าง)
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
665
104 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ OET และภาษาไทย OTH-T แรกเข้า สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
702
105 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 12-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
1177
106 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี2560 ให้ตอบแบบประเมินที่นี่
ประกาศวันที่ 07-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
504
107 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศวันที่ 30-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
536
108 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราและปราบปราม) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 25-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
805
109 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบ้านนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย
ประกาศวันที่ 12-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
463
110 แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 28-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
1257
111 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศวันที่ 27-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
615
112 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560
ประกาศวันที่ 12-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
593
113 แจ้งกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ก.พ.) วันที่ 2-3 เมษายน 2560
ประกาศวันที่ 31-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
642
114 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
562
115 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
497
116 ตารางแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
688
117 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
432
118 ด่วน!!! ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
391
119 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศวันที่ 06-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
490
120 ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
481
121 ประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
482
122 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
506
123 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานฐานข้อมูลและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
681
124 กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา
ประกาศวันที่ 18-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
695
125 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ OIT (รหัส 58)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
557
126 แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 (รอบที่ 3 และ รอบที่ 4)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
477
127 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET (รหัส 58) และให้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
551
128 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559
ประกาศวันที่ 11-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
704
129 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและกำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน (EIT)
ประกาศวันที่ 06-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1289
130 ประกาศ รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 01-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
569
131 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
696
132 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
803
133 แจ้งให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET (รหัส 57-58)
ประกาศวันที่ 21-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1369
134 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AE
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
879
135 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AC
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
671
136 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AA
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
829
137 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สอบ นสต. 5,000 นาย
ประกาศวันที่ 07-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
455
138 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 01-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
768
139 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มร.ชร. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ (EDO)
ประกาศวันที่ 31-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1112
140 แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศวันที่ 27-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1277
141 ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา SOT 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 25-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
588
142 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 19 ต.ค. 59 (พรุ่งนี้) ณ หอประชุมกาสะลองคำ
ประกาศวันที่ 18-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
520
143 กำหนดการสอบ EIT ก่อนจบของ น.ศ. รหัส 57 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
841
144 การกระจายข้อสอบวิชากฎหมายปกครองและวิะีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 12-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
967
145 เอกสารวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 10-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
493
146 แจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PA1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ Section AA ศ 1-3 ห้อง 2043
ประกาศวันที่ 06-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
801
147 ประชาสัมพันธ์ด่วน!!! แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมอบรม (EDO) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2
ประกาศวันที่ 30-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
493
148 แจ้งกำหนดการอบรม OIT สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 เพิ่มเติม
ประกาศวันที่ 19-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
889
149 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช.
ประกาศวันที่ 08-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
607
150 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1-2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
989
151 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1338
152 ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่ 30-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1799
153 กำหนดการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
ประกาศวันที่ 26-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1551
154 แจ้งกำหนดการ แจกตำราวิชาพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 22-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1057
155 แจ้งเตือนการเล่นเกมส์โปเกมอน โก (Pokemon Go)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1505
156 ด่วน!!! ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1183
157 ส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
883
158 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AB
ประกาศวันที่ 01-09-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
673
159 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AA
ประกาศวันที่ 13-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1213
160 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 02-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
921
161 แจ้งการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
936
162 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 13-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1129
163 แจ้งเตือนการใช้พื้นที่ด้วยความระมัดระวัง
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1108
164 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
767
165 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาประชุมที่ห้องเรียน ป.โท ชั้น 3 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 15.30 น.
ประกาศวันที่ 22-06-2016 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
1829
166 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการพูดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
977
167 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
1228
168 แจ้งกำหนดการ อบรมงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 13-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
1392
169 ประกาศแจ้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET นักศึกษาเข้าปี 2558
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1151
170 กำหนดการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
1054
171 ประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาติดต่อสำนักวิชาฯ ด่วน
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1733
172 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบสามารถมาติดต่อรับใบเกียรติบัตร โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1212
173 แจ้งกำหนดการสอบ OIT นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 28-05-2016 ผู้ประกาศ : Admin
989
174 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า และก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
896
175 แจ้งกำหนดการรัฐกิจวิชาการ การแข่งขันโต้วาทีรอบ2 วันที่ 22 มีนาคม 2559
ประกาศวันที่ 21-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
657
176 ประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 15-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
803
177 สรุปตัวเลขเกร็ดน่าสนใจกับรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 03-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
549
178 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ น.ศ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 03-02-2016 ผู้ประกาศ : Admin
710
179 นัดหมายประชุมนักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น I
ประกาศวันที่ 04-01-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
676
180 ประกาศคะแนน ทั้งหมด ของรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศวันที่ 09-12-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1297
181 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประกาศวันที่ 30-11-2015 ผู้ประกาศ : Admin
732
182 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (นักศึกษารหัส 56) EIT
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1107
183 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
804
184 แจ้งการกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 29-09-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
922
185 คณาจารย์และนักศึกษา ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่าย...
ประกาศวันที่ 19-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1266
186 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 (เข้าปี 2558) ที่ยังส่งเอกสารการหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่ครบ
ประกาศวันที่ 11-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
772
187 แจ้งการเปิด-ปิด ประตู 2 (บ้านป่าแฝก)
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1166
188 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2558
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
643
189 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบให้มารับวุฒิบัตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
811
190 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx
ประกาศวันที่ 15-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
706
191 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 09-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
815
192 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
808
193 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงชั่วคราว ศูนย์อาหาร อาคารเรียนรวม 26 ตึก 8 ชั้น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
450
194 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
530
195 โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุจิตอาสา กฟผ. ครั้งที่ 7
ประกาศวันที่ 06-07-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
523
196 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 05-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
747
197 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 24-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
811
198 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 16-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
646
199 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ติด I และนักศึกษาที่ต้องสอบใหม่รายวิชาแนวคิทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 05-06-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1078
200 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศวันที่ 27-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
758
201 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1103
202 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
513
203 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 18-05-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
540
204 ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 30-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1393
205 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
584
206 ประกาศให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1632
207 หัวข้อรายงานวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1865
208 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร่างที่ 1
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
970
209 แบบฝึกหัดเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 20-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1177
210 รายละเอียด การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชาแนวคิดทฤษฏี การปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 18-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
987
211 รายละเอียดการส่งรายงานวิจัย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 08-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
633
212 รายละเอียดการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 31-03-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
756
213 แจ้งเรื่องนัดสอนชดเชย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 30-03-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
590
214 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและตำแหน่งงานว่าง
ประกาศวันที่ 25-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
655
215 กำหนดการ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ และสระเกล้าดำหัวคณาจารย์
ประกาศวันที่ 20-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
680
216 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)
ประกาศวันที่ 19-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
771
217 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2557
ประกาศวันที่ 03-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
485
218 แจ้ง ลำดับในการจัดแถว (ชาย-หญิง) รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศวันที่ 30-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
646
219 กำหนดการอบรมการพูดและการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 28-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
618
220 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ โทอิค (TOEIC)
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
694
221 แจ้งกำหนดการ ทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษารหัส 57 ค้างประเมิน
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
927
222 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 12-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
932
223 ประกาศด่วน เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ EIT และรายชื่อนักศึกษา
ประกาศวันที่ 09-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1174
224 แนวข้อสอบวิชา กลยุทธการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประกาศวันที่ 26-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
744
225 ไฟล์สไลด์ เกี่ยวกับภาพรวมการวางแผน ส่วนหนึ่งของรายวิชา กลยุทธการวางแผนฯ
ประกาศวันที่ 24-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
701
226 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.ปกครองฯสำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 19-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1101
227 Update ข่าวรับสมัครงานราชการ
ประกาศวันที่ 12-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
2608
228 สกอ.ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศวันที่ 03-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
583
229 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 55 และ 56 เทียบโอน
ประกาศวันที่ 31-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
514
230 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ประกาศวันที่ 05-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
571
231 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 02-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1163
232 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จ-ศ ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 29-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
712
233 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1613
234 เกมส์ และ การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1063
235 ประกาศด่วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ประกาศวันที่ 17-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
527
236 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง กำหนดการโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 10-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
572
237 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 04-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
664
238 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๔
ประกาศวันที่ 02-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
675
239 ด่วน ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์สำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 25-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1506
240 แจ้งกำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 06-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
521
241 ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ประกาศวันที่ 01-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
467
242 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแต่งตั้งรองคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 17-07-2014 ผู้ประกาศ : Admin
992
243 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper
ประกาศวันที่ 30-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
554
244 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
ประกาศวันที่ 24-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
946
245 ด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจัดทำปริทัศน์งานวิจัย ให้เปลี่ยนแปลงลำดับหัวข้องานวิจัยใหม่
ประกาศวันที่ 17-06-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
571
246 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 05-08-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
591
247 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 11-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
749
248 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนเสาร์-อาทิตย์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
951
249 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนจันทร์-ศุกร์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1400
250 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
864
251 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรคหวัดใหญ่และมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
682
252 แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต OIT
ประกาศวันที่ 08-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
853
253 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1055
254 ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
698
255 รายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย บทที่1และ 2
ประกาศวันที่ 06-05-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1104
256 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1450
257 ประกาศ ให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 29-04-2014 ผู้ประกาศ : Admin
705
258 ประกาศ รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 10-04-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
762
259 ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 2/56 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-03-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
781
260 ใบงานวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยครั้งที่1
ประกาศวันที่ 25-03-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
965
261 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เรียน(เสาร์-อาทิตย์) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
823
262 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
657
263 วิธีการปริ้นท์ผลการเรียนนักศึกษา
ประกาศวันที่ 18-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
630
264 นัดหมายห้องสอบ
ประกาศวันที่ 17-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1029
265 ตารางการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1206
266 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองแล้วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
800
267 ตารางการกระจายข้อสอบ วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น และเกมส์หน่วยงานทางปกครอง
ประกาศวันที่ 12-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
820
268 รายละเอียดการกระจายข้อสอบรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 10-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
940
269 สไลด์สอน รัฐธรรมนูญ 50 หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1031
270 เอกสารสาระสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1137
271 ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศวันที่ 05-02-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
689
272 สไลด์สอน วิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 02-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
761
273 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายสาขาวิชา
ประกาศวันที่ 25-01-2014 ผู้ประกาศ : Admin
700
274 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 26-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
532
275 ประกาศ บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 24-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
675
276 รายละเอียดหน่วยเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง ๆ
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
783
277 ตัวอย่างการกรอก สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
795
278 แจ้งการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1182
279 แจ้งการปรับเปลี่ยนการเทียบผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 19-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
576
280 แจ้งพื้นที่งาน Freshy Night 20 พ.ย. 56
ประกาศวันที่ 13-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
657
281 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกัน
ประกาศวันที่ 09-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
747
282 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2556
ประกาศวันที่ 06-11-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
544
283 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-10-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
597
284 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F
ประกาศวันที่ 24-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1433
285 กำหนดการลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
673
286 แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
564
287 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
565
288 แจ้งกำหนดการทดสอบคอมก่อนจบการศึกษากรณีพิเศษ
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
596
289 แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 28-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
2068
290 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
889
291 การกระจายเนื้อหาข้อสอบ กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1033
292 กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 05-09-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
1120
293 ผลการประกวดโครงการครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง ๔๐ ปี ราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
749
294 ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ‏
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
666
295 แจ้งการเปลี่ยนชื่ออาคารเรียนรวม 3 เป็นอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1078
296 แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 20-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
727
297 บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ”
ประกาศวันที่ 22-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1454
298 ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ประกาศวันที่ 09-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
708
299 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 07-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
652
300 ตารางชื่อห้องสอบ กลางภาค
ประกาศวันที่ 29-07-2013 ผู้ประกาศ : Admin
682
301 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
830
302 มาแล้วกระจายแนวข้อสอบ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
981
303 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2555
ประกาศวันที่ 19-06-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
907
304 แจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 15-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1838
305 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด Media Content 2013
ประกาศวันที่ 13-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
700
306 ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 11-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
904
307 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 07-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
712
308 กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 06-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
602
309 แนวข้อสอบ การปกครองท้องถิ่น ที่จะสอบ 6 เมษายน 2556
ประกาศวันที่ 05-04-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1242
310 กำหนดการ พิธีสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์
ประกาศวันที่ 30-03-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
1406
311 กำหนดการทดสอบ EIT ก่อนจบ สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง
ประกาศวันที่ 21-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
652
312 วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ประกาศวันที่ 13-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
713
313 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 2/2555
ประกาศวันที่ 27-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
741
314 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 23-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
678
315 ลงทะเบียนแก้ E หรือ F
ประกาศวันที่ 14-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1038
316 ด่วน!!! นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเทอม 3/2555 นี้ให้ไปลงทะเบียนยืนยัน
ประกาศวันที่ 12-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
761
317 รายละเอียดทบทวน ก่อนสอบเพื่อให้มั่นใจ
ประกาศวันที่ 08-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1027
318 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1009
319 แนวทางการกระจายข้อสอบ กม.รัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1187
320 ประกาศคะแนนสอบ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 02-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1272
321 การกระจายข้อสอบ การปกครองท้องถิ่นไทย 2/54 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศวันที่ 01-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
930
322 แจ้งสถานที่ปฐมนิเทศ ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1053
323 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชาแนวคิดและทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 22-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
945
324 แนวข้อสอบวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
ประกาศวันที่ 21-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
2333
325 แนวข้อสอบปลายภาค วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 20-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1325
326 ตารางนัดเรียน 19-20 มกราคม 2556
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
955
327 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
1376
328 แนวข้อสอบวิชากม.รัฐธรรมนูญ สำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 13-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1758
329 นศ.ปี 3 หมู่ 4-6 รับบัตรคิวเลือกที่ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-12-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
748
330 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมบุคลิกภาพ หมู่ 4-6
ประกาศวันที่ 19-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
687
331 กำหนดการอบรมงานสารบรรณ ปี 3
ประกาศวันที่ 16-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1016
332 รายชื่อผู้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : Admin
795
333 รายชื่อนักศึกษที่ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
813
334 แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมบุคลิกภาพ
ประกาศวันที่ 07-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
791
335 การเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
648
336 แจ้งกำหนดการอบรม นศ.ปี 3
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
949
337 แจ้งกำหนดการสอบแก้ E ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ประกาศวันที่ 31-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1301
338 รายชื่อนักศึกษาและกำหนดการทดสอบความรู้ EET,EIT ก่อนจบ
ประกาศวันที่ 19-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
695
339 ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 18-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
870
340 ด่วนที่สุด! การแก้ เกรด I วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ภาคเรียนที่1/2555
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
865
341 นศ.ที่ติด E หรือ F วิชาเอกบังคับ/เลือก
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
892
342 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
728
343 ประกาศ สอบแก้ F วิชา LA2305 กฎหมายอาญา 1
ประกาศวันที่ 10-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1226
344 น้ำหนักข้อสอบตามเนื้อหาวิชา กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 18-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1268
345 กำหนดสอบ คณะกรรมการสอบ และเวลาสอบปริทัศน์
ประกาศวันที่ 10-09-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
761
346 กระจายข้อสอบ ระบบสารสนเทศฯ
ประกาศวันที่ 04-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
705
347 แจ้งกำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย นศ.ปี 4
ประกาศวันที่ 30-08-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
813
348 ประกาศ สอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
860
349 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
934
350 นัดหมายการสอบ วิชา กฎหมายปกครอง ฯ
ประกาศวันที่ 26-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1184
351 ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ปี 2555
ประกาศวันที่ 20-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
565
352 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้า (OIT)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
723
353 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
654
354 รายชื่อนักศึกษาปี 3 ที่เข้าร่วมอบรม กับ กกต. วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555
ประกาศวันที่ 15-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
722
355 รายละเอียดการเข้าร่วม อบรมโครงการพลเมืองฯ สำหรับนักศึกษาปี 3-4
ประกาศวันที่ 11-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
745
356 เริ่มแล้ว!!! สิงห์แสด Super Cup ครับที่ 2
ประกาศวันที่ 04-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
2061
357 กำหนดการทำบุญอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 19-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
1161
358 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 14-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
779
359 ขั้นตอนการร่วมสนุกและเชียร์ทีมโปรดฟุตบอลยูโร 2012
ประกาศวันที่ 13-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
789
360 ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 07-06-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวอรชร ปิยศทิพย์
689
361 เชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 06-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
570
362 ประกาศลงทะเบียนแก้ E หรือ F ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 05-06-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
714
363 ประกาศ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แจ้งการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : Admin
805
364 กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย ประจำภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
779
365 กำหนดส่งปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 10-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
812
366 เปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กิจกรรมอบรม
ประกาศวันที่ 01-05-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
689
367 กำหนดการสอบปริทัศน์ ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 23-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
763
368 ประกาศ กำหนดสอบปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 04-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
643
369 ประกาศแล้ว !!! แนวข้อสอบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
ประกาศวันที่ 30-03-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
807
370 ประกาศ เปลี่ยนห้องสัมมนาระหว่างฝึกฯ
ประกาศวันที่ 19-03-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
850
371 เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย
ประกาศวันที่ 16-03-2012 ผู้ประกาศ : Admin
617
372 ต้องการติดต่อนศ.กศ.ปช.ชร.ด่วน
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
732
373 ประกาศกำหนดการสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
841
374 ลงทะเบียนสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 15-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
703
375 ระเบียบกระทรวงการคลัง "เงินเดือน"
ประกาศวันที่ 08-02-2012 ผู้ประกาศ : Admin
688
376 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร งานบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 06-02-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1021
377 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศวันที่ 25-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
652
378 ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 3/2554
ประกาศวันที่ 30-01-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
897
379 เอกสารสรุปข่าวการเมืองและเกร็ดความรู้
ประกาศวันที่ 23-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1184
380 ประกาศ นางสาวแพรวนภา พุทละ มาติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ตึก 20 ชั้น 3
ประกาศวันที่ 17-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
623
381 ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 14-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
1837
382 ตารางเรียนวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 11-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1171
383 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย "ครูชายแดนภาคใต้"
ประกาศวันที่ 09-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
604
384 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาจัดซุ้มม้าหินอ่อนหน้าตึกที่จะทำการประกวดด้วยครับ
ประกาศวันที่ 07-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
812
385 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
618
386 โครงการประกวดเพลงสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
880
387 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
703
388 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
628
389 ประกาศ ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง เข้าประชุม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
855
390 นัดหมาย การจัด กิจกรรมรถบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
798
391 ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปรับเช็ค ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
876
392 ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
582
393 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้นกล้าธุรกิจไทย หัวใจไม่ยอมแพ้
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
592
394 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
604
395 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิด DAIRY BUSINESS PLAN งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศวันที่ 23-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
684
396 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE
ประกาศวันที่ 24-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
668
397 แบบฝึกหัด วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 10-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1150
398 แจ้งรายชื่อและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษาใหม่
ประกาศวันที่ 25-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
754
399 คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดแข่งขันแต่งกายสไตล์เกาหลี
ประกาศวันที่ 26-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
677
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort
bahissenin bahissenin
supertotobet
1xbet 1xbet bahisno 1 bahsegel slot oyna ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis