Quick Search:


นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
    วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความเชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์
PHP, MySQL, Javascript, Jquery, CSS


E-Mail

: em_prakasit_s@crru.ac.th
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort