สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ : School of Public Administration

อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

สายตรงคณบดี โทรข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ประกาศวันที่ 08-07-2019
54
2 ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ประกาศวันที่ 08-07-2019
36
3 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019
73
4 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019
91
5 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่ 08-07-2019
238
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 02-07-2019
56
อ่านข่าวทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม


ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


ข่าวรับสมัครงานราชการ

เว็บไซต์นี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก