Quick Search:
ระบบบริการข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

อีเมล โทรยินดีต้อนรับสู่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รูปภาพกิจกรรม สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

Card image cap
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564
Card image cap
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ชุมชน
Card image cap
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพนักบริหารยุค New Normal
Card image cap
ประชุมหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาบัณฑิต
Card image cap
แสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
Card image cap
CRRU OPEN HOUSE 2021
Card image cap
ปัจฉิมนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
Card image cap
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


รายงานสถานการณ์ โควิด-19ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ลำดับ
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564
ประกาศวันที่ 18-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
141
2 เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค.2564
ประกาศวันที่ 16-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
149
3 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอสั้นภายใต้หัวข้อ กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก
ประกาศวันที่ 16-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
161
4 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564 (IACE 2021)
ประกาศวันที่ 12-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
157
5 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตเป็นมิวสิควีดีโอ
ประกาศวันที่ 12-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
180
6 เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศวันที่ 09-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
184
7 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ 2
ประกาศวันที่ 09-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
193
8 เชิญชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอและทำอินโฟกราฟิกนำสเนอโครงการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายทางพาณิชย์
ประกาศวันที่ 08-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
257
9 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 กิจกรรมประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 และกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge
ประกาศวันที่ 08-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
267
10 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอโครงการ “Young เป็นไทย”
ประกาศวันที่ 07-07-2021 ผู้ประกาศ : นายชยชนม์ ติณราช
284
อ่านข่าวทั้งหมด

– ยังไม่มีข้อมูล —
โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง -> คลิกที่นี่

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจข่าวรับสมัครงานราชการ