Untitled Document

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

รางวัลค่ายดีเลิศ โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 9

ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ ป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560

ค่ายดีเด่น 2016 (กฟผ.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ฯ

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1