ลำดับที่
เรื่องประเภทวันเดือนปี
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-16
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-15
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-14
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-13
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-13
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-06
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 38 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-03
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-03
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-03
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดเดินขบวนยี่เป็ง จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-30
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนิตยสาร จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-30
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 24 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
Total 47 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>