ลำดับที่
เรื่องประเภทวันเดือนปี
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-08
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 9 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-08
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-08
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-06
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-01
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนิตยสาร จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-01
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-20
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-20
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-20
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ้มดอกไม้สด จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-19
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-16
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-15
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-14
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-13
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-13
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-06
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 38 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-03
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-03
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-03
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดเดินขบวนยี่เป็ง จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-30
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนิตยสาร จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-30
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 24 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-10-27
Total 47 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>