ลำดับที่
เรื่องประเภทวันเดือนปี
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-20
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-20
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 30 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-20
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 20 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-20
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-12
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 21 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-12
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 21 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-12
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-12
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-12
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-12
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-08
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 9 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-08
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-08
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-06
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-01
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนิตยสาร จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-12-01
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-20
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-20
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-20
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ้มดอกไม้สด จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา2017-11-19
Total 47 Record : 5 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>