ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ


*** จำกัดการรับสมัครมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม กรณีสมัครมากกว่า 2 ทีม ทางคณะกรรมการจะให้สิทธิ์แก่ 2 ทีมที่สมัครก่อนโดยยึดตามวันเวลาที่สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ประเภทการแข่งขัน :
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชื่อทีม :
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน :
รูปบัตรประจำตัวนักศึกษา คนที่ 1
รูปบัตรประจำตัวนักศึกษา คนที่ 2
รูปบัตรประจำตัวนักศึกษา คนที่ 3
***อัพโหลดไฟล์รูปบัตรประจำตัวนักศึกษา ชนิดไฟล์ .jpg ขนาดกว้างxสูง 200x250 px เท่านั้น
อาจารย์ผู้ควบคุม :

คณะ :
ภาควิชา/สาขา :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) :
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
อีเมล :
*อีเมลที่ใช้สมัครของแต่ละทีมห้ามซ้ำกัน
รหัสผ่าน :
*1-20 ตัวอักษร แนะนำให้เป็นตัวเลข
ยืนยันรหัสผ่าน :


Back to Top