อัตราค่าลงทะเบียน ภาคการประชุมวิชาการ

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
ค่าลงทะเบียนช่วงที่ 1
วันที่ 5 - 15 มกราคม 2561
ค่าลงทะเบียนช่วงที่ 2
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2561
1. ผู้นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)
2,000 บาท
2,500 บาท
2. ผู้นำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)
1,500 บาท
2,000 บาท
3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
500 บาท
700 บาท
4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน(ไม่รับเอกสารและไม่อาหาร)
ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ไม่เสียค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และ CD Proceeding 1 แผ่น
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
3. หากผู้ลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน
กรุณาโอนเงินมาที่
      ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
      หมายเลขบัญชี : 422-1-32443-0


แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่
Back to Top