กำหนดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 11


วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


การชำระค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11


วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
ชำระช่วงระยะเวลา
วันที่ 1 มิ.ย. - 25 ก.ค. 2563
1. สมาชิกฯ
500 บาท
2. บุคคลทั่วไป ***
1,000 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน
1. โอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์ "บริจาคเพื่อกิจกรรม สรปท. โดยบริบูรณ์ ฉลอง " (เหรัญญิกของสมาคมฯ)
ธนาคารกรุุงไทย : สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่บัญชี : 678-2-91258-9
2. ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบของสมาคมฯ คลิกที่นี่ หรือเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์การประชุมวิชาการฯ คลิกที่นี่ และทำการส่งหลักฐานการชำระเงิน
3. ทำการสมัครสมาชิกใหม่ในระบบของสมาคมฯ (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ) คลิกที่นี่ (ส่วนนี้เป็นการให้ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกของทางสมาคม รปศ. ซึ่งแยกจากระบบการลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในเว็บไซต์นี้)
หมายเหตุ
*** สิทธิพิเศษ บุคคลทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน 1,000 บาท ท่านจะได้เป็นสมาชิกสมาคม รปศ. ตลอดชีพ