ข้อมูลการติดต่อสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

  • Phone: (053) 776-000 ต่อ 1528 หรือ (053) 776-131 กด 0
  • Fax: (053) 776-131 ต่อ 107
  • Email: public_ad_crru@hotmail.co.th
  • Address:อาคารบรรณราชนครินทร์ เลขที่ 80 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100