รูปภาพกิจกรรม สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ Untitled Document

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสารบรรณและการทำงาน

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเจียงราย ประจำปี 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพฯ

พิธีส่งมอบงานคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ค่ายฝายมีชีวิต ณ จังหวัดพะเยา

วันราชภัฏ ประจำปี 2562

สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี

กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ปี 2561

แข่งขันการทำกระทง

พิธีมอบเข็มสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 2561

อบรมบุคลิกภาพและการพูด นักศึกษาเสาร์-อาทิตย์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU Open House 2018

อบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 2561

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาเสาร์-อาทิตย์

โครงการแข่งขันจักรยาน สิงห์แสดใจเกินร้อย

รดน้ำดำหัวอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ฯ

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1

กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ปี 2560

พิธีมอบเข็มสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 2560

แสดงความยินดีกับ อธิการบดี

ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย ได้รับรางวัลค่ายดีเลิศ

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

ค่ายผู้นำนักศึกษา

การเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา

รัฐกิจวิชาการครั้งที่ 2

เสวนารัฐกิจวิชาการครั้งที่ 2 โดยศิษย์เก่า รปศ.

นักศึกษาอุปสมบทถวายแด่รัชกาลที่ 9

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

CRRU Research Show 2017

ประชุมประจำเดือน

สวัสดีปีใหม่ กับ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ

แสดงความยินดีกับ ผศ.นพวรรณ ธรรมสิทธิ์

สวัสดีปีใหม่ 2560 กับคณะผู้บริหาร

แสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่

แสดงความยินดีกับ คุณพวงสร้อย อุ่นเมือง

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

ศิษย์เก่า รปม. พบปะสังสรรค์

กิจกรรมสืบชะตาหลวง

ค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียนน้อง

กิจกรรมอบรม WIL

กิจกรรมทอดกฐิน ประจำปี 2559

การวิพากษ์หลักสูตรฯ

กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

ประชุมประจำเดือน และต้อนรับอาจารย์ใหม่

กีฬาระหว่างคณะ ปี 2554