ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 
รายละเอียด : กำหนดการสอบ  วันที่ 22 ตุลาคม 2555

ช่วงเช้า (สอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์)
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบการใช้งานโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint เวอร์ชั่น 2010

ช่วงบ่าย (สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ)
เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 18-10-2012 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 432 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย