ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งกำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย นศ.ปี 4 
รายละเอียด : ประกาศจากสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ นักศึกษาชั้นปี 4 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2555 ให้ส่งปริทัศน์งานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จำนวน 2 เล่ม (เย็บมุม ไม่ต้องเข้าเล่ม) ที่อาจารย์วราดวง ในวันที่ 20 ก.ย.55 ส่วนกำหนดการสอบปริทัศน์ สำนักวิชาฯ ได้กำหนดวันสอบคือ วันอังคารที่ 25 ก.ย.55 ส่วนเวลาและสถานที่ พร้อมกรรมการสอบปริทัศน์ สำนักวิชาฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรดติดตามตอนต่อไป
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 30-08-2012 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 488 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย