ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2561 
รายละเอียด :

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 19-09-2018 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 229 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย